נאמנויות ועזבונות

משרדנו מטפל ומתמחה בכל תחומי הירושות, הצוואות ובכל הליכי ההורשה והירושה, לרבות קיום צוואה, הגנה על צוואה או התנגדות לצוואה ופסילתה, בקשות לצו ירושה, ניהול עיזבונות ואפוטרופסות. אנו עורכים צוואות באופן מקצועי אשר יבטיח ככל האפשר את קיום הצוואה ומניעת האפשרות לפסילתה.

בנוסף על אלו, משרדנו מטפל בתחום יפויי כח מתמשך – מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו.